bayo.rent

500-680-100
dostępne auta

Czy wynajętym autem może kierować inna osoba (i kiedy może)?

Odbierając samochód z wypożyczalni czy podpisując umowę wynajmu pojazdu warto dokładnie przeczytać umowę i zapoznać się z wymaganiami, które należy spełnić korzystając z pojazdu.
Dla wielu najemców zaskoczeniem jest to, że wynajętym samochodem może kierować wyłącznie osoba wymieniona w umowie (czyli są jej strona) – czyli najemca samochodu z wypożyczalni.
Niezależnie od tego, czy to najem krótko- czy długoterminowy – przepisy dotyczące tego, kto może usiąść za kółkiem samochodu z wypożyczalni są jasno określone w umowie najmu.
Pozostaje zatem pytanie: czy samochodem z wypożyczalni może kierować inna osoba, niż ta, która jest najemcą?

Czy samochodem z wypożyczalni może kierować inna osoba niż ta wskazana w umowie?

Odpowiedź jest prosta – to zależy od treści umowy zawartej między wypożyczalnią a najemcą.
Większość wypożyczalni – czy to ze względu na regulacje związane z ubezpieczeniem samochodu, czy też z polityką wynajmu – zakazuje prowadzenia wynajętego pojazdu przez osobę inną niż wskazana na umowie.
Wiąże się to również z odpowiedzialnością cywilno-prawną – osoba wynajmująca samochód zobowiązuje się w umowie do konkretnych rzeczy oraz bierze na siebie odpowiedzialność za korzystanie z wynajętego pojazdu zgodnie z zapisami umowy.
W przypadku korzystania z samochodu przez osobę inną niż wskazana w dokumencie najmu odpowiedzialność nadal spoczywa na najemcy – odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, uszkodzenie prowadzonego pojazdu czy wykroczenia spoczywa na osobie wskazanej jako główny użytkownik pojazdu w konkretnym czasie, a nie na innej osobie.
Jest to zatem ograniczenie, które z jednej strony zabezpiecza interesy najemcy (nie jest odpowiedzialny za czyny innej osoby), a z drugiej – wypożyczalni.

Co muszę zrobić, żeby kierować samochodem z wypożyczalni, chociaż nie jestem stroną umowy najmu?

Wiele wypożyczalni umożliwia prowadzenie samochodu przez inną osobę niż ta wskazana jako główny użytkownik w umowie. Właśnie dlatego chwilę wcześniej wspomniałem, że wszystko zależy od treści umowy.
Możliwość prowadzenia pojazdu przez inną osobę wiąże się najczęściej z dostarczeniem wypożyczalni odpowiednich dokumentów (najczęściej dowodu tożsamości – osobistego lub paszportu – i prawa jazdy kierowcy, który będzie korzystał z pojazdu, a niekiedy też trasy, na jakiej będzie jeździł) oraz z dodaniem informacji o tym do umowy najmu samochodu.
Najlepiej zrobić to przed podpisaniem umowy – nie ma wtedy potrzeby aneksowania dokumentu i wszystko od początku jest jasne dla stron umowy najmu pojazdu.
W zależności od zasad panujących w konkretnej wypożyczalni możliwe jest dopisanie również dodatkowego użytkownika wynajmowanego pojazdu w trakcie trwania umowy. Pamiętaj jednak, że nowy kierowca może zacząć korzystać z wynajmowanego samochodu dopiero po wyrażeniu jednoznacznej zgody przez upoważnionego do tego przedstawiciela wypożyczalni.

Kary za korzystanie z wypożyczonego samochodu przez inną osobę niż wskazana w umowie najmu

Korzystanie z samochodu z wypożyczalni przez inną osobę niż wskazana w umowie to w praktyce podnajem i jako taki jest często określany w umowach z wypożyczalniami.
Wypożyczalnie wprost zakazują podnajmowania pojazdów z wypożyczalni, a samo korzystanie z pojazdu przez inną osobę wiąże się najczęściej z dotkliwymi karami finansowymi nakładanymi na osobę bezprawnie udostępniającą wypożyczony samochód innej osobie.
Innymi słowy – korzystanie z samochodu z wypożyczalni przez osobę do tego nieuprawnioną może skończyć się wysokimi karami finansowymi, a w przypadku spowodowania wypadku lub kolizji odpowiedzialność za szkody oraz ich likwidację spada w pełni na osobę, która udostępniła samochód osobie nieupoważnionej (czyli – niewskazanej w umowie).